Byggnadsbeskrivning

Grundläggning
Källare och bottenplattor av betong.

Bärande stomme
Bjälklag och lägenhetsskiljande väggar av betong.

Fasader
Fasader av puts och träpanel.

Balkonger
Balkongplattor av betong.
Räcken av aluminium och glas


Fönster och Fönsterdörrar
Aluminiumklädda träfönster.

Entrépartier
Partier av trä

Trapphus
Golv av keramiska plattor
Betongtrappor belagda med klinker och trä
Målade väggar och ljudabsorbenter i tak.
Postfack vid resp. huvudentré.


Lägenhetsdörrar
Säkerhetsklassade dörrar med ekfanér, försedda med tittöga.

Innerdörrar
Innerdörrar med ekfanér.

Fönsterbänkar
Utföres i trä.

Ytskikt
Plastmatta på golv i bad/wc
Kakel på väggar i bad
Parkettgolv i övriga utrymmen
Tapeter resp. målade väggar


Förvaring
Klädkammare och garderober enligt ritning
Till varje lägenhet hör även ett lägenhetsförråd i källare under resp. hus.


Hiss
Hydralhiss finns i varje hus.

Värme och ventilation
Vattenburet värmesystem med radiatorer.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme.
Tilluftsdon under fönster.
Mekanisk frånluft.
Spiskåpa - frånluftsventil

Dusch - frånluftsventil

Elinstallation
Elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar.

Telefon, TV och Data
Fiber - välj leverantör på www.bredbandswebben.se

Övriga utrymmen
Under byggnaderna finns garage med 62 platser, varav 3 HCP.
Sophantering med källsortering sker i separat miljöhus.