Uthyrningspolicy

  • För att hyra bostad hos Famera Bostäder skall du ha fyllt 18 år och vara skriven i Sverige.

  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Vi godkänner inte kunder med tidigare hyresskulder.

  • Har du störningsanmärkningar från tidigare boende är du/ni inte välkommen som hyresgäst hos oss.

  • Som hyresgäst ska du/ni ha tillräcklig inkomst för att klara av att betala hyran för den aktuella lägenheten.

  • Famera Bostäder tar alltid kreditupplysning vid bostadsansökan. Vi förbehåller oss också rätten att ta referens från tidigare hyresvärdar samt eventuellt uppgifter från arbetsgivare. I en del fall kan borgen krävas.

  • En lägenhet hyrs alltid ut i befintligt skick. Beslut angående eventuell renovering tas utifrån den besiktning som görs i samband med föregående hyresgästs avflyttning.

  • Andrahandsuthyrning får endast ske i samråd med hyresvärden.

  • Vid kontraktskrivning ska du/ni kunna uppvisa giltig legitimation.

 

Uppsägning

  • När du flyttar är din uppsägning tre hela kalendermånader oavsett om du flyttar från Famera Bostäder.

  • Kostnaden för att åtgärda skador som inte är att härföra till normal förslitning och som noteras vid avflyttningsbesiktningen och som tidigare inte finns noterade från tidigare avflyttning, skall ersättas av hyresgästen.